Những đổi mới chương trình đào tạo Văn bằng 2 Cao đẳng Dược năm 2017

Đảm bảo cơ hội việc làm sau khi ra trường, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur không ngừng thay đổi chương trình giảng dạy Văn bằng 2 Cao đẳng Dược giúp sinh viên nắm vững tay nghề. Học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược cơ hội mở rộng tương lai Không có bất kỳ giới Đọc thêm »

Nắm vững tay nghề giúp sinh viên Cao đẳng Dược mở rộng cơ hội tương lai

Dược sĩ là chuyên ngành có khối lượng kiến thức rất lớn. Nếu sinh viên không nắm vững chuyên ngành không thể thành công trong chuyên ngành được.  Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội năm 2017 Chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng năm 2017 có gì đổi mới? Đọc thêm »

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội năm 2017

Để giúp thí sinh hoàn thiện hồ sơ nhập học Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội năm 2017, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur hướng đẫn thí sinh điền Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội theo mẫu sau: Học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược mang lại những lợi ích Đọc thêm »

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng năm 2017 có gì đổi mới?

Nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho thí sinh sau khi tốt nghiệp dễ kiếm việc làm hơn, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur không ngừng thay đổi chương trình đào tạo giúp thí sinh nắm vững tay nghề. Vậy năm 2017 chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng có thay đổi gì Đọc thêm »