Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng năm 2017 và cơ hội việc làm

Học Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng đang được khá nhiều người lựa chọn và theo đuổi. Vậy học Liên thông cao đẳng Điều dưỡng mang lại những lời ích gì? Học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược mang lại những lợi ích gì? Học liên thông Cao đẳng xét nghiệm năm 2017 trong thời Đọc thêm »

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đẩy mạnh đào tạo Y Dược năm 2017

Việc đào tạo nhân lực Y Dược luôn được Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur ưu tiên hàng đầu và tập trung đẩy mạnh chất lượng đầu ra. Học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược mang lại những lợi ích gì? Học liên thông Cao đẳng xét nghiệm năm 2017 trong thời gian bao lâu? Đọc thêm »