Bác Sỹ Làm Tại Bệnh Viện Nhà Nước Không Được Mở Phòng Khám Riêng

Từ 01/7/2016, bác sỹ đang làm việc tại bệnh viện Nhà nước không được mở phòng khám riêng. Đó là một trong những quy định nổi bật quan trọng tại Nghị định mới hướng dẫn Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 thay thế Nghị định 87/2011/NĐ-CP. Phác Đồ Cấp Cứu Chống Sốc Phản Vệ Mới Nhất Đọc thêm »